Od maja 2014 roku współuczestniczymy w projektowaniu dworca Fabrycznego w Łodzi jako podwykonawca głównego projektanta- FBT spółka z o.o. Zakres naszych prac obejmuje projekt wykonawczy ścian wewnętrznych dworca.